.

Класификация

Уникални етикети, които определят въздействието

You are here

ROMABIO използва следната класификационна система за етикетиране на своите продукти

 

Органични

Боите и мазилките, етикетирани с БИО, означаващо категория Органични, съдържат най-малко 90% натурални суровини, а останалите 10% от продукта са инертни свързващи вещества и нетоксични химикали.

 

 

Еко устойчиви

Боите и мазилките, етикетирани с ECO, означаващи категория Еко устойчиви, съдържат най-малко 75% натурални суровини, а останалите 25% от продукта са инертни свързващи вещества и нетоксични химикали.

 

 

Слабо въздействие върху околната среда

Лаковете, байцовете, емайллаковете и специалните продукти, категоризирани като такива със “слабо въздействие” върху околната среда, съдържат по-малко от 75% натурални суровини, са съставени от инертни свързващи вещества и нетоксични химикали и могат да съдържат смоли като свързващи вещества..

 

 

 
Уникални етикети, които определят въздействието